Våre tjenester

Mottak av farlig avfall

Fat med farlig avfall.

Renors hovedvirksomhet er mottak av farlig avfall. Høyt kvalifiserte medarbeidere, trygg og sikker håndtering av farlig avfall, og ikke minst en unik prosess som gjenvinner energien fra avfallet er det som kjennetegner Renor. 

Emballasjehåndtering

Fagarbeider henter avfall fra IBC.

Farlig avfall krever trygg og sikker lagring og transport. Renor rekondisjonerer emballasje og tilbyr også andre emballasje-relaterte tjenester.

Kjemikerbistand

Kjemiker på Aurskog.

Renor kan tilby en totalpakke som består av kartlegging, opprydding, prøvetaking, analysering, klassifisering, deklarering og merking av farlig avfall.