Tenk miljø - bruk Renor

Renor AS samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Løsningen medfører en positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Vårt konsept for behandling av farlig avfall er klassifisert som gjenvinning!

Renor har to mottaks- og behandlingsanlegg som har spesialisert seg på hvert sitt område innen behandling av farlig avfall, og ett anlegg som rekondisjonerer IBC og selger fat og smøremidler. Renor løser de fleste utfordringer ved håndtering av farlig avfall!

Nyheter fra Renor

Farlig avfallskonferansen 2016
Hendelse 9 mai i Brevik
Miljørevisjon i Brevik
12. august 2016

Farlig avfallskonferansen 2016

RENOR deltar med stand på årets Farligs avfallskonferanse den 15-16 september i Trondheim.Konferansen er den 29. i rekken og vil arrangeres på  Clarion Hotell & Congress.Konferansen er for bedrifter som arbeier med farlig avfall.Velkommen til vår stand
9. mai 2016

Hendelse 9 mai i Brevik

Det oppstod brann i kvern under behandling av Maling- bokser mandag 9. mai.Situasjonen medførte ingen personskade eller utslipp til miljø.Hendelsen kom raskt under kontroll takket være anleggets innebygde sikkerhets- og bekjempelse systemer og Renors egne trenede innsatsstyrke. nødvendige myndigheter ble varslet.Renor har allerede startet oppryddingsarbeidet og vil gjennomføre granskning for om mulig avdekke årsakssammenhengen. Eventuelle spørsmål kan rettes til Jarle Haugedal.
22. april 2016

Miljørevisjon i Brevik

Renors anlegg i Brevik har nylig vært gjennom en planlagt miljørevisjon i regi av Miljødirektoratet. Gjennom fire dager ble alle deler av virksomhetens internkontrollsystem og etterlevelse av denne gjennomgått.

Avfall gjenvinnes som energi

Renors konsept for behandling av farlig avfall innebærer at energien i avfallet blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik. Avfallsbrenselet er velegnet i sementproduksjonen, den høye temperaturen destruerer farlige stoffer, og askerester inngår i sementen. Bruk av avfallsbrensel reduserer bruk av fossile brensler som kull. Metoden klassifiseres som energigjenvinning.

Jobbe i Renor?

Renor tilbyr et spennende arbeidsmiljø og utfordrende oppgaver. Vi håndterer farlig avfall på en trygg og sikker måte. For tiden har vi ingen ledige stillinger