Tenk miljø - bruk Renor

Renor AS samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Løsningen medfører en positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Vårt konsept for behandling av farlig avfall er klassifisert som gjenvinning!

Renor har to mottaks- og behandlingsanlegg som har spesialisert seg på hvert sitt område innen behandling av farlig avfall, og ett anlegg som rekondisjonerer IBC og selger fat og smøremidler. Renor løser de fleste utfordringer ved håndtering av farlig avfall!

Nyheter fra Renor

Revisjonsstans 2017
Giv Brantenberg ny toppsjef i HeidelbergCement Northern Europe
Akkreditert for brennverdianalyser
2. mars 2017

Revisjonsstans 2017

UKE 11, 12 OG 13Hver vår gjennomgår Norcem en revisjonsstans, i år er dette i ukene 11, 12 og 13. Renor vil ha mottak gjennom HELE revisjonsstansen, men Norcems revisjonsstans kan ha innvirkning på Renors mottakskapasitet i Brevik. Ta kontakt med vårt mottakskontor i Brevik for planlegging av dine leveringer i forkant, under og etter revisjonsstans. Ole Riksfjord: ole.riksfjord@renor.no | tlf: 35 57 36 84 Vidar Tveten: vidar.tveten@renor.no | tlf: 35 57 36 85   Renor byttet bank 23.Januar 2017 Fra og med 23. Januar byttet Renor bank. Vennligst informer deres...
19. desember 2016

Giv Brantenberg ny toppsjef i HeidelbergCement Northern Europe

Giv Brantenberg (46) overtar etter Gunnar Syvertsen som toppsjef i HeidelbergCement Northern Europe.
29. november 2016

Akkreditert for brennverdianalyser

Renor er akkreditert for å utføre analyser for brennverdi.

Avfall gjenvinnes som energi

Renors konsept for behandling av farlig avfall innebærer at energien i avfallet blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik. Avfallsbrenselet er velegnet i sementproduksjonen, den høye temperaturen destruerer farlige stoffer, og askerester inngår i sementen. Bruk av avfallsbrensel reduserer bruk av fossile brensler som kull. Metoden klassifiseres som energigjenvinning.

_sj_9778_web.jpg.

Jobbe i Renor?

Renor tilbyr et spennende arbeidsmiljø og utfordrende oppgaver. Vi håndterer farlig avfall på en trygg og sikker måte. For tiden har vi ingen ledige stillinger