Tenk miljø - bruk Renor

Renor AS samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Løsningen medfører en positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Vårt konsept for behandling av farlig avfall er klassifisert som gjenvinning!

Renor har to mottaks- og behandlingsanlegg som har spesialisert seg på hvert sitt område innen behandling av farlig avfall, og ett anlegg som rekondisjonerer IBC og selger fat og smøremidler. Renor løser de fleste utfordringer ved håndtering av farlig avfall!

Nyheter fra Renor

Giv Brantenberg ny toppsjef i HeidelbergCement Northern Europe
Akkreditert for brennverdianalyser
BEREDSKAPSØVELSE 20 10 2016 I BREVIK
19. desember 2016

Giv Brantenberg ny toppsjef i HeidelbergCement Northern Europe

Giv Brantenberg (46) overtar etter Gunnar Syvertsen som toppsjef i HeidelbergCement Northern Europe.
29. november 2016

Akkreditert for brennverdianalyser

Renor er akkreditert for å utføre analyser for brennverdi.
25. oktober 2016

BEREDSKAPSØVELSE 20 10 2016 I BREVIK

I forbindelse med Renors årlige Safety week, ble det gjennomført en beredskapsøvelse 20 10 2016 på Renors anlegg i Brevik.Alle Renors 3 anlegg gjennomfører beredskapsøvelser jevnlig. Denne gangen ble det i tillegg gjennomført brannslukningsøvelse ved hjelp av brannslukningsapparater for alle ansatte. Både Safety week beredskapsøvelse og brannslukningsøvelsen var meget vellykket.

Avfall gjenvinnes som energi

Renors konsept for behandling av farlig avfall innebærer at energien i avfallet blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik. Avfallsbrenselet er velegnet i sementproduksjonen, den høye temperaturen destruerer farlige stoffer, og askerester inngår i sementen. Bruk av avfallsbrensel reduserer bruk av fossile brensler som kull. Metoden klassifiseres som energigjenvinning.

_sj_9778_web.jpg.

Jobbe i Renor?

Renor tilbyr et spennende arbeidsmiljø og utfordrende oppgaver. Vi håndterer farlig avfall på en trygg og sikker måte. For tiden har vi ingen ledige stillinger