Tenk miljø - bruk Renor

Renor AS samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Løsningen medfører en positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Vårt konsept for behandling av farlig avfall er klassifisert som gjenvinning!

Renor har to mottaks- og behandlingsanlegg som har spesialisert seg på hvert sitt område innen behandling av farlig avfall, og ett anlegg som rekondisjonerer IBC og selger fat og smøremidler. Renor løser de fleste utfordringer ved håndtering av farlig avfall!

Nyheter fra Renor

Akkreditert for brennverdianalyser
BEREDSKAPSØVELSE 20 10 2016 I BREVIK
Farlig avfallskonferansen 2016
29. november 2016

Akkreditert for brennverdianalyser

Renor er akkreditert for å utføre analyser for brennverdi.
25. oktober 2016

BEREDSKAPSØVELSE 20 10 2016 I BREVIK

I forbindelse med Renors årlige Safety week, ble det gjennomført en beredskapsøvelse 20 10 2016 på Renors anlegg i Brevik.Alle Renors 3 anlegg gjennomfører beredskapsøvelser jevnlig. Denne gangen ble det i tillegg gjennomført brannslukningsøvelse ved hjelp av brannslukningsapparater for alle ansatte. Både Safety week beredskapsøvelse og brannslukningsøvelsen var meget vellykket.
12. august 2016

Farlig avfallskonferansen 2016

RENOR deltar med stand på årets Farligs avfallskonferanse den 15-16 september i Trondheim.Konferansen er den 29. i rekken og vil arrangeres på  Clarion Hotell & Congress.Konferansen er for bedrifter som arbeier med farlig avfall.Velkommen til vår stand

Avfall gjenvinnes som energi

Renors konsept for behandling av farlig avfall innebærer at energien i avfallet blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik. Avfallsbrenselet er velegnet i sementproduksjonen, den høye temperaturen destruerer farlige stoffer, og askerester inngår i sementen. Bruk av avfallsbrensel reduserer bruk av fossile brensler som kull. Metoden klassifiseres som energigjenvinning.

_sj_9778_web.jpg.

Jobbe i Renor?

Renor tilbyr et spennende arbeidsmiljø og utfordrende oppgaver. Vi håndterer farlig avfall på en trygg og sikker måte. For tiden har vi ingen ledige stillinger