Tenk miljø - bruk Renor

Renor AS samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Løsningen medfører en positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Vårt konsept for behandling av farlig avfall er klassifisert som gjenvinning!

Renor har to mottaks- og behandlingsanlegg som har spesialisert seg på hvert sitt område innen behandling av farlig avfall, og ett anlegg som rekondisjonerer IBC og selger fat og smøremidler. Renor løser de fleste utfordringer ved håndtering av farlig avfall!

Nyheter fra Renor

Akkreditert laboratorium
GOD SOMMER
Beredskapsøvelse på Renor Brevik 27.4.2017
18. august 2017

Akkreditert laboratorium

Laboratorieleder.
Vi er stolte av at vårt laboratorium nå er akkreditert i følgende analyser: kolorimetrisk brennverdi Termogravimetrisk analyse Karbon / Svovel Har du behov for analyser, ta kontakt med din kunderådgiver eller renor@renor.noLes mer under analysetjenester
6. juli 2017

GOD SOMMER

Produksjonsleder Brevik.
Vi i Renor ønsker alle våre kunder en riktig flott sommer.Vi har åpent og tar i mot avfall hele sommeren. Kontakt oss gjerne for levering eller ett godt tilbud.tlf: 63 86 26 20 | renor@renor.no Mottak Brevik: 35 57 36 85/35 57 36 84 Mottak Aurskog: 63 86 26 31 Mottak Bjørkelangen: 63 86 20 50
27. april 2017

Beredskapsøvelse på Renor Brevik 27.4.2017

Renor Brevik vil gjennomføre en beredskapsøvelse i dag.Vi vil benytte oss av litt teater røyk og alarmen vil gå.Vi presiserer at dette kun er en øvelse

Avfall gjenvinnes som energi

Renors konsept for behandling av farlig avfall innebærer at energien i avfallet blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik. Avfallsbrenselet er velegnet i sementproduksjonen, den høye temperaturen destruerer farlige stoffer, og askerester inngår i sementen. Bruk av avfallsbrensel reduserer bruk av fossile brensler som kull. Metoden klassifiseres som energigjenvinning.

_sj_9778_web.jpg.

Jobbe i Renor?

Renor tilbyr et spennende arbeidsmiljø og utfordrende oppgaver. Vi håndterer farlig avfall på en trygg og sikker måte. For tiden har vi ingen ledige stillinger