Analysetjenester

Norsk Akkreditering logo.

Renor har et eget avansert laboratorium som gjennomfører alle typer analyser som er nødvendige for å kontrollere og kvalitetssikre det innkomne og ferdig forbehandlede avfallet. Eksempler på dette er brennverdi, innhold av tungmetaller og halogeninnhold. Vårt laboratorium har lang erfaring med analyser og gjennomfører tjenesten med hurtighet og profesjonalitet.

Vårt laboratorium er nå akkreditert på følgende analyser: 

  • Kalometrisk brennverdi
  • Termogravimetrisk analyse
  • Karbon / Svovel
 

Har du behov for våre tjenester, ta kontakt med din kundekontakt eller renor@renor.no
 

Lokasjoner

Klikk på kartnålene for mer informasjon