Analysetjenester

Norsk Akkreditering logo.

Renor har et eget avansert laboratorium som gjennomfører alle typer analyser som er nødverndige for å kontrollere og kvalitetssikre det innkomne og ferdig forbehandlede avfallet. Eksempler på dette er brennverdi, innhold av tungmetaller og halogeninnhold.

Vårt laboratorium arbeider nå med å bli akkreditert på flere analyser. I løpet av 2016/2017 vil vi kunne tilby flere akkrediterte analysetjenester.
Vi er stolte av at vårt laboratorium nå er akkreditert for brennverdianalyser, test 300.

Har du behov for våre tjenester, ta kontakt med din kundekontakt eller renor@renor.no

Lokasjoner

Klikk på kartnålene for mer informasjon