HeidelbergCement

Renor er en del av HeidelbergCement Group, som er verdens største produsent av tilslag, og en betydelig aktør innen sement og ferdigbetong. Gruppen har 52 500 ansatte i mer enn 40 land.

I Norge har HeidelbergCement vært etablert siden oppkjøpet av Scancem i 1999. Totalt har gruppen drøyt 800 ansatte i Norge, og omsetter for nærmere 3 milliarder kroner.

I sementproduksjon er det vanlig å benytte seg av fossilt brensel, noe som bidrar til store CO2-utslipp. Sementfabrikken Norcem har jobbet lenge med å erstatte fossilt brennstoff med alternativ brensel. Deres mål er å kunne erstatte fossilt brensel med 70 prosent alternativt brensel.

Renor sørger for å lage alternativt brensel av farlig avfall, men Norcem benytter seg også av annet alternativt brensel som for eksempel papp, papir, trevirke, beinmel og lignende.

Les mer om HeidelbergCement og øvrig virksomhet i Norge.