Renor Aurskog

Renors anlegg på Aurskog mottar, sorterer, klassifiserer all type farlig avfall fra både industri- og kommunekunder.
Våre ansatte har høy kompetanse, både faglig og erfaringsmessig. Vi har kjemiingeniører og fagarbeidere innen gjenvinningsfaget og alle våre nyansatte går gjennom grundig opplæring med stor vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Anlegget har landets eneste behandlingsanlegg for gjenvinning av brukte oljefiltre.
Her kvernes filtrene, hvor spillolje og papir etterhvert blir til alternativt brensel, og metallet går til materialgjenvinning. Brannslukningsapparater blir demontert, tømt og metallet blir sendt til materalgjenvinning.

Vi har også et mottaksanlegg for spillolje.

Anlegget på Aurskog har gjennomgått en total forandring de siste årene. I 2010 var vårt moderne servicebygg tilgjengelig med alle nødvendige fasiliteter for de ansatte. I dag oppfyller anlegget alle krav gitt av Miljødirektoratet, og det arbeides kontinuerlig med ytterligere forbedringer. Dagens anlegg gir bedre arbeidsforhold for de ansatte og gir en bedre skjerming mot fylkesvei 170. En støpt plate under anleggeg har fall slik at alt overflatevann fra bedriftens områder renner mot kum og oljeutskillere, dette gir mindre fare for spill. Det er branndeteksjon på alt avfall, bedre intern logistikk, lettere for lastebiler å komme inn på anlegget og mye av området er under tak.

Renor Aurskogs tillatelse og kontrollrapporter finner du på www.norskeutslipp.no

Cathrine Årstad Olsen

Daglig leder Renor Aurskog og Bjørkelangen
Tlf: 
63 86 26 35
Mob: 
926 42 499
Renor AS
Kompveien 1353
1930 Aurskog
Norge

Lokasjoner

Klikk på kartnålene for mer informasjon