Renor mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon.

Vårt konsept for behandling av farlig avfall, er av myndighetene klassifisert som gjenvinning. Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog og Brevik utfyller hverandre. Anleggene dekker hele kjeden fra avfallsprodusent til sluttbehandling med full energiutnyttelse.

Renor har ca 70 ansatte fordelt på to avdelinger. Vi inngår i Heidelberg Materials, som er en av verdens største produsenter av byggematerialer, og er markedsledende innenfor tilslag, sement og betong. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Jobbe hos oss ?

Jobbe hos oss ?