Tenk miljø - bruk Renor

Renor AS samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Løsningen medfører en positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Vårt konsept for behandling av farlig avfall er klassifisert som gjenvinning!

Renor har to mottaks- og behandlingsanlegg som har spesialisert seg på hvert sitt område innen behandling av farlig avfall, og ett anlegg som rekondisjonerer IBC og selger fat og smøremidler. Renor løser de fleste utfordringer ved håndtering av farlig avfall!


Ved å starte denne videoen, vil YouTube plassere en informasjonskapsel i din nettleser som tillater YouTube å gjenkjenne deg når du sist besøkte YouTube, eller en annen hjemmesider som innehar integrert YouTube-innhold.  Du kan slette informasjonskapselen til enhver tid fra nettleseren din. Du finner mer informasjon om prosesseringen av din data hos YouTube, på YouTube sine hjemmeside.

Nyheter fra Renor

Akkreditert laboratorium
GOD SOMMER
Beredskapsøvelse på Renor Brevik 27.4.2017
18. august 2017

Akkreditert laboratorium

Laboratorieleder.
Vi er stolte av at vårt laboratorium nå er akkreditert i følgende analyser: kolorimetrisk brennverdi Termogravimetrisk analyse Karbon / Svovel Har du behov for analyser, ta kontakt med din kunderådgiver eller send en mail til : renor@renor.noØnsker du mer informasjon om hvilke analyser vi kan hjelpe deg med,  - les mer under analysetjenester.
6. juli 2017

GOD SOMMER

Produksjonsleder Brevik.
Vi i Renor ønsker alle våre kunder en riktig flott sommer.Vi har åpent og tar i mot avfall hele sommeren. Kontakt oss gjerne for levering eller ett godt tilbud.tlf: 63 86 26 20 | renor@renor.no Mottak Brevik: 35 57 36 85/35 57 36 84 Mottak Aurskog: 63 86 26 31 Mottak Bjørkelangen: 63 86 20 50
27. april 2017

Beredskapsøvelse på Renor Brevik 27.4.2017

Renor Brevik vil gjennomføre en beredskapsøvelse i dag.Vi vil benytte oss av litt teater røyk og alarmen vil gå.Vi presiserer at dette kun er en øvelse

Avfall blir energi 

Renors konsept for behandling av farlig avfall innebærer at energien i avfallet blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik. Avfallsbrenselet er velegnet i sementproduksjonen, den høye temperaturen destruerer farlige stoffer, og askerester inngår i sementen. Bruk av avfallsbrensel reduserer bruk av fossile brensler som kull. Metoden klassifiseres som energigjenvinning.

Last ned Miljødirektoratets bekreftelse på Renors gjenvinningsstatus her.

_sj_9778_web.jpg.

Om avfallsbransjen

Avfalls- og gjenvinningsbransjen sørger for at avfall blir samlet inn og utnyttet til nye råvarer. I tillegg har bransjen en viktig rolle i å sørge for at farlig avfall håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

Klikk her og se filmen.