Tenk miljø - bruk Renor

Renor AS samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i norsk sementproduksjon. Løsningen medfører en viktig positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Jobbe hos oss ?

Jobbe hos oss ?

Lokal miljøpåvirkning

Les mer