Renor Bjørkelangen

VÅR KUNNSKAP ER DIN TRYGGHET
Renor holder seg oppdatert når det gjelder avfall og ettersteber å finne de beste løsningene for destruksjon og gjenvinning. Det har de siste årne vært et økende volum og propan- og butanbeholdere i det farlige avfallet og en fornuftig og trygg gjenvinning av disse fraksjonene har vært etterspurt både av samarbeidspartere og av myndighene.

Renor har nå løsningen!

100% Gjenvinning av propan og butanbeholdere:
På Bjørkelangen har Renor bygget det eneste godkjente gjenvinningsanlegget i Skandinavia for mottak, behandling og gjenvinning av propan og butan beholdere.

Anlegget har to produksjonslinjer for tømming og lagring av restgasser fra beholderne. Anlegget stod ferdig mars 2017 og driftes av autorisert personell.

Metallet går til materialgjenvinning og gassen til energigjenvinning. Propan og butanbeholderne i annen emballering går til energigjenvinning (R1) og brukes som energi ved produksjon av sement ved Norcem i Brevik, deler av emballasjen blir også ombrukt. Gassen blir fraktet via rørledning til Renor Bjørkelangens nabobedrift (Cipax) og blir så brukt som energi ved produksjon av bla.a. Pionèr båter. På den måten sikrer man at alle ressurser blir utnyttet 100%. Både stål, metall og propan/butan blir gjenvunnet.

100% Gjenvinning av brannslukningsapparater.
Renor Bjørkelangen gjenvinner også brannslukningsapparater. Apparatene blir demontert og tømt på en sikker måte. Metallet går til materialgjenvinning og brannslukningspulveret gjennomgår en forbehandlingsprosess for så å bli brukt som jordforbedring i Tyskland.

Brannslukningsskum går til energi ved produksjon av sement ved Norcem i Brevik (Energigjenvinning R1)

Salg av stålfat.
Kontakt oss for kjøp av stålfat
Key Account Manager: Øystein Bjerke tlf: +47 47299 983| e-post: oystein.bjerke@renor.no


Cathrine Årstad Olsen

Daglig leder Renor Aurskog og Bjørkelangen
Tlf: 
63 86 26 35
Mob: 
926 42 499
Renor AS
Kompveien 1353
1930 Aurskog
Norge

Lokasjoner

Klikk på kartnålene for mer informasjon