Miljø, kvalitet og sikkerhet

Renor er opptatt av å forebygge forurensing og arbeider kontinuerlig med tiltak for å oppnå nye miljøforbedringer.

Kvalitet

Les mer om Renors kvalitet- og miljøpolitikk.

Miljø

Renors arbeid bidrar til å fjerne farlig avfall fra kretsløpet samtidig som energien i avfallet erstatter fossilt brensel. Les mer om vår bærekraftsstrategi her.

Bærekraftsrapport, forside.

Rapporter

Her finner du HeidelbergCement Bærekraftsrapporter:

Her finner du tidligere utgitte Renor Miljørapporter:

Miljørapport 2010 (PDF, 1.01 MB)
Miljørapport 2008 (PDF, 678.87 KB)
Miljørapport 2007 (PDF, 427.18 KB)
Miljørapport 2006 (PDF, 1.54 MB)
Miljørapport 2005 (PDF, 705.51 KB)
_sj_8586_web.jpg.

Sertifiseringer

Renor er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004. Dette betyr at vi har etablert et styringssystem som oppfyller sertifiseringskravene til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet innenfor virksomhetsområdene innsamling, kontroll, behandling, lagring, brenselproduksjon og videredistribusjon av alle typer avfall.

ISO 9001 Sertifikat (PDF, 97.03 KB)
ISO 9001 Certificate (PDF, 71.26 KB)
ISO 14001 Sertifikat (PDF, 71.47 KB)
ISO 14001 Certificate (PDF, 71.93 KB)