Miljø, kvalitet og sikkerhet

Renor er opptatt av å forebygge forurensing og arbeider kontinuerlig med tiltak for å oppnå nye miljøforbedringer.

Kvalitet

Les mer om Renors kvalitet- og miljøpolitikk.

Miljø

Renors arbeid bidrar til å fjerne farlig avfall fra kretsløpet samtidig som energien i avfallet erstatter fossilt brensel. Les mer om vår bærekraftsstrategi her.