18. desember 2014

Administrasjonsgebyr

Renor vil fra 1.1.2015 innføre et Administrasjonsgebyr på kr. 50,-, på alle faktura. Administrasjonsgebyret vil dekke kostnader for fakturaproduksjon, saksbehandling, e-post og post